HOW TO FULFILL

Hiện tại CENFUL hỗ trợ nhận đơn của Seller thông qua hai phương thức:

PHƯƠNG THỨC I: GỬI ORDER THÔNG QUA GOOGLE DRIVE

PHƯƠNG THỨC II: GỬI ORDER THÔNG QUA IMPORT FILE CSV LÊN HỆ THỐNG

Hướng dẫn quy trình cụ thể theo hai phương thức trên như sau:

PHƯƠNG THỨC I: GỬI ORDER THÔNG QUA GOOGLE DRIVE

 

Support của CENFUL tạo group chat hỗ trợ Seller và tạo Bộ nhớ dùng chung trên Google Drive để Seller upload order hàng ngày (Yêu cầu Seller cung cấp email để cấp quyền truy cập trên Bộ nhớ dùng chung).

Ở trong Bộ nhớ dùng chung của Seller sẽ có 3 thư mục:
  1. Design/ Mockup: Upload và lưu trữ file design của Seller
  2. Order: Upload đơn và tính bill
  3. Tracking Number: Nhận tracking trả về từ Đơn vị vận chuyển

 

 

Để tạo đơn hàng mới, Seller vào thư mục Orders và tải file "CENFUL Order Template" rồi điền thông tin đơn hàng theo Template chuẩn của CENFUL dưới sự hướng dẫn của support.

Sau khi điền đầy đủ thông tin đơn hàng, Seller vui lòng upload file vào mục UPLOAD ORDER và thông báo đã gửi đơn trên nhóm chat để Support của CENFUL tiếp nhận order nhanh nhất.

 

Seller truy cập vào trang seller.cen-do.com và tạo tài khoản bằng email của team.
Bấm Add Store và đặt tên cho Store đó, sau đó Seller vui lòng báo cho Support tên Store để được Active Store trên hệ thống.
Khi Store đã được active vào thành công, Seller có thể truy cập vào và bắt đầu quá trình tạo đơn hàng. 

 

Tracking sẽ được trả đầy đủ sau từ 1-2 ngày kể từ lúc Seller up đơn lên hệ thống, Seller vui lòng vào mục Orders và chọn ngày, sau đó nhấn Export by Orders để lấy tracking.

NHỮNG LƯU Ý DÀNH CHO SELLER KHI GỬI ORDER:

- Khi điền thông tin order, Seller vui lòng điền đúng Template trước khi up đơn lên hệ thống để tránh bị lỗi.

- Seller vui lòng đặt "OrderName" khác nhau để tránh bị trùng đơn khi up file lên hệ thống.